Gebed H. Theresia van Lisieux om een legioen van kleine zielen

Het zaadje van het Legioen Kleine Zielen werd op de akker van de Heer geplant door het verlangen van de heilige Theresia van het Kind-Jezus te Lisieux. In een brief aan haar zuster Marie van het Heilig Hart schreef zij op 8 september 1896 dit gebed:  

“O Jezus, hoezeer zou ik alle Kleine Zielen op het hart willen drukken dat uw mildheid waarlijk onuitsprekelijk is. Ik voel dat als Gij een ziel zoudt vinden die nog zwakker en kleiner is dan de mijne – al lijkt dit onmogelijk – dan zoudt Gij er zeker genoegen in scheppen om haar met nog meer gunsten te overladen, als zij zich ten volle aan Uw oneindige Barmhartigheid zou toevertrouwen.

Maar waarom, Jezus, zou ik ernaar verlangen uw geheimen van liefde bekend te maken? Zijt Gij het zelf niet die ze mij hebt onderwezen, en kunt Gij ze niet aan anderen openbaren?

Ja, ik weet dat het zo is, en ik bezweer U het te doen. Ik smeek U om Uw goddelijke blik te richten op een groot aantal Kleine Zielen. Ik smeek U een Legioen van kleine zoenoffers uit te kiezen die Uw Liefde waardig zijn”. (Geschiedenis van een ziel)

Veel christenen waren in hun hart reeds aangesproken door dit verlangen van de heilige Theresia en zo op de weg van het geestelijk kindschap gezet. Om dit verlangen van de kleine Theresia te verwezenlijken heeft Jezus zelf een kleine Boodschapster gekozen. Haar naam is Marguerite. Gedurende vele jaren zal Hij haar vormen en leiden en haar de “Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen” ingeven.

Vandaag mogen wij zeggen dat de weg van het geestelijk kindschap binnen de Kerk vaste vorm heeft gekregen in een zichtbare verwezenlijking, het Legioen Kleine Zielen, waarvan Jezus de stichting aan zijn kleine Boodschapster Marguerite heeft toevertrouwd. Op 21 november 1983, feest van de Opdracht van Maria, heeft Mgr. G. M. van Zuylen de statuten van het Legioen, welke opgesteld werden volgens de eisen van het kerkelijk Wetboek, goedgekeurd.

De officiële erkenning van het Legioen Kleine Zielen van Jezus’ Barmhartig Hart door de bisschop van Luik maakt het mogelijk dat het Legioen zich over de hele wereld kan verspreiden, groeien en bloeien, met de zekerheid een officiële vereniging van de Kerk te zijn.

Pastoor Geudens

 

Een gedachte over “Gebed H. Theresia van Lisieux om een legioen van kleine zielen

Reacties zijn gesloten.