Tijdschrift Legioen Kleine Zielen, deel 2, Woord van de Voorzitter

Woord van de Voorzitter Legioen Kleine Zielen Nederland

Hierbij ontvangt u alweer de tweede uitgave van het tijdschrift van Stichting Legioen Kleine Zielen Nederland. We hebben veel positieve reacties mogen ontvangen op de eerste uitgave in april jl. en we hopen dat u ook aan deze tweede uitgave veel leesplezier zult beleven.

De afgelopen maanden hebben we twee mooie, genadevolle gebedsdagen mogen beleven, namelijk;

– op woensdag 3 mei te Chèvremont. Op de heenreis hebben we tevens een bezoek gebracht aan Moresnet Chapelle, pelgrimsoord voor OLV Hulp der Christenen. Hier kregen we een hartelijke ontvangst door de Kommelgemeenschap te Maastricht. Mgr. De Jong en heeft ons op deze dag geestelijk begeleid. Hoogtepunt van de dag was natuurlijk de H. Mis in de Kapel van de Barmhartige Liefde met de Monseigneur als hoofdcelebrant. Daarnaast was zijn conferentie over het innerlijke gebed, mede gebaseerd op de woorden van Jezus uit de boeken van Marguerite, bijzonder inspirerend en diepgaand. Kortom een genadevolle dag.

– op zaterdag 15 juli derde landelijke gebedsdag in Pelgrimshuis Casa Nova te Nijmegen. Het werd een geslaagde en goed bezochte gebedsdag met ruim 60 deelnemers. Pastoor Geudens heeft ons deze dag geestelijk begeleid en we hebben aandachtig mogen luisteren naar zijn mooie conferentie over de tederheid van God, mede aangevuld met passages uit de Bijbel en het boek van de Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen. Deze Boodschap is zoals hij zei “een actualisering van het Evangelie voor onze tijd”. Er is inmiddels zelfs al het idee en de behoefte ontstaan om hiervan een jaarlijks terugkerende gebedsdag te maken in Casa Nova.

Tenslotte danken we de Monseigneur en pastoor Geudens en alle deelnemers voor hun aanwezigheid en inzet tijdens deze gebedsdagen. Ik wil u nog attent maken op de gebedsmiddag op zondag 1 oktober, het feest van de H. Theresia van Lisieux in de kerk van Berg en Terblijt, aanvang 15.00 uur met H. Mis. Aansluitend Aanbidding, film en gezellig samenzijn.