Pastoor Burger, proost van de Kleine Zielen Nederland

Nationale Proost van Nederland: pastoor Burger

Ik mag mij aan U voorstellen als nieuwe proost van de Kleine Zielen Nederland.

In 1962 geboren als jongste van een gezin van acht kinderen en in Scheveningen getogen. Na de opleiding op het grootseminarie Rolduc, in 1987 in Rotterdam door monseigneur Bär tot priester gewijd en aldaar als diaken en priester werkzaam geweest in Roelofarendsveen, in Den Haag bij pastoor Hofstede en in Barendrecht in de heilige Augustinusparochie. In die laatste parochie geleerd hoezeer het gebed voor de eenheid van de Christenen van belang is! Vanaf 1991 werkzaam in het bisdom Roermond, te beginnen in Nieuwenhagen, vervolgens als pastoor in Meerssen-West en nu pastoor van drie clusterparochies: HH. Monulphus en Gondulphus te Berg en Terblijt, H.Gerlachus te Houthem-St. Gerlach en St.Joseph te Broekhem. In de loop der jaren heb ik ook de nodige pelgrimsreizen georganiseerd voor jongeren en parochianen naar het Heilig Land, Home, Lourdes, Lisieux…

In de jaren zeventig maakte ik als tiener kennis met de Boodschap van de Barmhartige Liefde. Mijn vader spoorde me aan op die leeftijd de geest en de ziel te voeden met goede lectuur. Op één of andere manier kreeg ik het boek met de Boodschap van de Barmhartige Liefde in handen. In Den Haag in onze parochie van het Heilig Sacrament waren er de nodige mensen die deze boodschap ter harte gingen.

Zo heb ik als tiener de Boodschap van de Barmhartige Liefde leren kennen. En dat deed me goed. Het was hartverwarmend. Via deze gesprekken van Hart tot hart, sprak onze lieve Heer ook tot mijn hart. Heel bemoedigend. Ik weet dat het woord van de Heer me bijzonder raakte: “Hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen!”.

Toen al mocht ik ervaren dat in deze Boodschap de essentie van de Blijde Boodschap ligt: “Jezus houdt van je”. Jezus houdt van je, je mag er zijn zoals je bent! Ja, en gaandeweg ga je ook ervaren dat Jezus zoveel van je houdt, dat Hij je niet wil laten zoals je bent, maar ook wil vormen naar de nederigheid en zachtmoedigheid van zijn Hart. Dat is het begin van mijn geestelijke weg. Dat is genade geweest! In die periode behoorde ook “De geschiedenis van een ziel” van kleine Theresia tot mijn lectuur. Dit is en blijft een voortdurende bron om je telkens weer op Jezus en zijn Barmhartige Liefde te verlaten.
Toen ik gevraagd werd om proost te worden van de Kleine Zielen in Nederland heb ik op grond van wat het mij toen gedaan heeft “ja” gezegd. Ik zie de toeleg op de Boodschap van de Barmhartige Liefde en de gebedsgroep als een goede voeding voor het priester-zijn en het priesterlijk werk in de drie parochies waarvan ik pastoor ben. En ik hoop dat de Barmhartige Liefde, ook anderen, en ook jongeren, goed moge doen!

Moeder Maria en de apostel van de Goddelijke Barmhartigheid, zalige Johannes Paulus ll, zijn voorsprekers voor de kleine zielen.

Ik hoop U te mogen ontmoeten op één van de bijeenkomsten die voor dit jaar gepland staan. In de tussentijd in gebed verbonden! De Heer Jezus zegene U met zijn Barmhartige Liefde!

Uw proost, J.M. Burger, Berg en Terblijt, 24 januari 2012.

Uit; ‘Het Legioen Kleine Zielen’, Tijdschrift van het Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus, Hasselt, 40ste Jaargang, Nr. 1, Maart 2012, blz. 29-31.