Maandelijks archief: december 2020

Sprokkels uit de Boodschap: 12 augustus 1965

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

10516636_10206178274678254_2519821911433904822_n

“Wat Ik van U verlang, dat is de totale overgave van u zelf. Ge moet meewerken aan de heiliging van de zielen. Ge moet het egoïstische en op uw eigen persoontje afgestemde “ik”, dat nog in u leeft, vergeten. Ge moet u voor dit Werk opofferen. Ge moet de miljoenen noodkreten over de wereld horen. Dan pas zult ge Mij echt liefhebben met de liefde waarnaar ge zozeer verlangt en met de liefde die de heiligen hebben gekend” (Boodschap: 12 augustus 1965).

View original post

Boodschap 26 december 1977

Ik ben Mens geworden in Haar Maagdelijke schoot om u beter te vinden; om u, en al Mijn kinderen op aarde, meer nabij te zijn. Door Haar “Fiat” heeft Ze Mij aan de wereld gegeven…zonder voorbehoud.

Vanuit dit Liefdestabernakel ben Ik in alle tabernakels van de wereld binnengekomen.

Bron: Boodschap 26-03-1977

Boodschap 23 december 1980

UIT DE BOODSCHAP VAN DE BARMHARTIGE LIEFDE AAN DE KLEINE ZIELEN.

Marguerite schrijft:

“Er bereidt zich een nieuwe geboorte voor; hoe zal ze onthaald worden?

Een nieuwe poging van het Goddelijk Kind om de harten te ontroeren.

Velen zullen de kleine Liefdeskoning aanbidden maar, helaas!

Hoezeer zullen onverschilligheid, haat, misprijzen en spotterij deze Schat uit de Hemel voorbijlopen.

Zijn Hart zal lijden: zoals telkenmale als dit onuitsprekelijke Mysterie zich vernieuwt, zal men vreugde en tranen zien.

Ik word er me meer van bewust, dat, als ik pijn doorsta, het Jezus’ pijn is die Hij mij laat delen met Hem:

Omdat Hij me bemint; omdat Hij er zo’n behoefte aan heeft, bemind en getroost te worden!

Wie durft beweren dat hij God bemint, als hij zichzelf niet kan of wil opzij zetten?” 

Bron: Boodschap 23/12/1980