Levend Boek van de Barmhartige Liefde

Geef Mij je liefde

Boek van de Barmhartige Liefde (Hoofdstuk 20)

Uittreksels uit de eerste vier boeken van de

“De Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen”

van 1965 tot en met 1995

over het “Levend boek van de Barmhartige Liefde”

Hoofdstuk 20

a) Redding

Op aarde zijn er twee werelden; de wereld van hen die gered zijn en de wereld die nog moet gered worden.

B4-127: B 15-9-91

Diegenen zullen nochtans gered worden die, nog tijdens dit leven, tot inkeer zullen komen door een oprecht berouw over hun zonden.

B4-58: B 18-5-91

Wie de redding wenst zal gered worden.

B1-373: B 15-6-68

Bemin, houd niet op te beminnen! Niemand zal ooit de prijs kennen van een ziel die moet gered worden.

B3-157: B 2-10-80

b) Aankloppen

Er is een sterkere verzadiging van het kwaad. Er is een redmiddel op komst! Doorheen het lijden kom Ik waarschuwen, zuiveren, heiligen, genezen, redden en ingrijpen…

View original post 977 woorden meer