Kapel

capilla-del-centro-internacional-de-belgica

21 Juni 2014: Internationale Bedevaart Chevremont wegens de 100e geboortedag van Marguerite. H. Mis met Mgr. Jean-Pierre Delville en priesters van het Legioen Kleine Zielen.


legioen kleine zielen 1

De Barmhartige Liefde zal zegevieren met medewerking van kleine liefde-kinderen

Op 12 augustus 1992 zegt Jezus tot Marguerite: “Om echt te zijn in de Liefde, moeten de Kleine Zielen liefde worden. Zij worden door de Liefde-Caritas verwekt.

Ondanks de inspanningen van de vijand, bedekken zij de aarde met een beschermende mantel. Onder die mantel vervoegen zij het werkwoord “beminnen” en schenken het leven aan kleine liefde-kinderen die zullen opgroeien en door steeds opeenvolgende geboorten de vernieuwing van de aarde zullen voortzetten.

Als hun dag aanbreekt, zullen zij uit de catacomben van het onbegrip opstaan en op hun doortocht de eerloosheid van deze aarde verstikken. Zij zullen de opmars van de Gerechtigheid begeleiden en haar zoveel mogelijk matigen, door haar te laten voortschrijden over een prachtig bloementapijt, samengesteld uit alle harten die aan God zijn toegewijd voor zijn eer en de triomf van zijn Barmhartige Liefde.

Zeker, nog heel veel harten zullen vermorzeld worden, maar terstond zullen zij met glorie en schoonheid bekleed worden. Wee hen, die de Gerechtigheid van mijn Vader zullen tarten door zich tegen de opmars van zijn Gerechtigheid te verzetten! En dan, op dat ogenblik zal het Legioen Kleine Zielen een hoofdrol moeten spelen door voorop te stappen en het Hosanna van de Goddelijke Liefde te zingen, opdat de Immanente Gerechtigheid*, tegelijk verwonderd en opgetogen, haar opmars zou stopzetten om met vertedering de liefdekreet van de allerkleinsten te beluisteren.

Dan zal de Barmhartigheid tussenbeide komen; omringd door haar legioengetrouwen zal zij oprukken om de rebellen tegemoet te treden. Dezen zullen weliswaar nog talrijk zijn maar wel erg gegrepen door de aanblik van wat, met hun lichamelijke ogen gezien, nog onbegrijpelijk is.

Als een vloedgolf zal de Liefde alles overrompelen en de plaats innemen van de Heilige Gerechtigheid, die eens te meer overwonnen werd; de Liefde zal over elke weerstand triomferen. En dan zal er tenslotte een zeer lang christelijk tijdperk in volle luister komen, dat het aanschijn van de aarde zal uitzuiveren en in een paradijs van liefde zal veranderen, waar het goed zal zijn elkaar te beminnen en waaruit alle leed zal gebannen zijn”.

(*) Immanente Gerechtigheid: goddelijke Gerechtigheid die zich in het verloop der geschiedenis noodzakelijk en onvermijdelijk openbaart.

Uit; Marguerite, Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen – deel 4, Legioen Kleine Zielen Chèvremont, 1998, 380-381.