Artikelen Legioen Kleine Zielen

Brochure

Voorstelling van ‘het Legioen Kleine Zielen’ (28 blz.):  Stella, maart 2018 – in PDF

Algemeen

Frank Arits: Wie niet wordt als een kind

Mgr J.P. Delville: Brief aan de kleine zielen

Pater Marcel: Wij gaan binnen in het heilig Jaar van de Barmhartigheid

Mgr. E. de Jong: De Barmhartige liefde kwam opeens mijn leven binnen

Mgr. E. de Jong: Jaar van Barmhartigheid

* Mgr. E. de JongWie herinnert zich Marguerite niet?

J. de Coster: Het kruis: openbaring van Gods Liefde

J. de Coster: Inhoud van de Boodschap – deel 2

Pastoor M. Magnus: Het Eucharistisch Offer: centrum van heel ons gebedsleven

Pastoor M. Magnus: Eucharistie als omvorming

Pater Hardon SJ: De Werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus Christus in de H. Eucharistie

Prof. Mag Dr. J.P.M. van der Ploeg O.P.: De H. Eucharistie

Z.E.H. Luc Vanstraelen: H. Maagd Maria: ‘Ster van Hoop en Vertrouwen’

Z.E.H. Luc Vanstraelen: Weet wel dat ge in de hemel geen grotere beschermer hebt dan St Jozef

Z.E.H. Luc Vanstraelen: Apostelharten om Mijn liefde te bezingen en te verkondigen

Z.E.H. Luc Vanstraelen: Gij weet dat ik U bemin

Z.E.H Luc Vanstraelen: “Wilt gij met Mij de kinderen van de verlossing zijn”

Z.E.P. Marcel: Devotie tot het H. Hoofd van Jezus voor de Kleine Zielen

Z.E.P. Martin Stoks CssR: Mijn Hemel op aarde 

Pater Dlustusch SDB: De Rozenkrans, ons Machtige Wapen

Pater Dlustusch SDB: De H. Aartsengel Michaël en de Eindstrijd

Pater Daniel Maes: De betekenis van de H. Eucharistie

Dom Marmion: Het Eucharistisch Offer

Pastoor A. Ory

Als gij niet opnieuw wordt als kleine kinderen
Wolven… binnen de omheining
De Boodschap lezen is bidden
Tekenen van Hoop 
De teloorgang van het geloof
De priester in het gedrang
De deugd van zuiverheid
De sleutel van het Rijk der Hemelen
Wat is Functionele Exegese

Klein worden

Algemeen

‘Het zit in het bloed’ – bij Maria zit het níet in het bloed 
Kindlief, ontvang de zalving van Mijn Geest
Vaste Hoop, vrucht van geloof
Ik geloofde in Gods liefde
Zie, de dienstmaagd des Heren
De kleine ziel en de Heilige Communie
De Goddelijke Barmhartigheid
Pater Pio: Wees goed – wees ootmoedig – wees eenvoudig – wees zuiver
Brandde ons hart niet in ons…?

* “Ik verlang Barmhartigheid

Marguerite

Rouwbrief Marguerite z.g.
Toespraak van Marguerite te Chèvremont (op 31 aug. 2003)

R. Jaouen 

De Barmhartige Liefde zal zegevieren met medewerking van kleine liefde-kinderen
Wie is verantwoordelijk voor het goed of het kwaad?
Uitspraken van Jezus over de kapel van de Barmhartige Liefde te Chèvremont
Boodschap: Priesters zorgt voor de zielen!

Sprokkels uit de Boodschap: 12 augustus 1965
Sprokkels uit de Boodschap: 24 april 1969
Sprokkels uit de Boodschap: 2 mei 1971
Sprokkels uit de Boodschap: 17 maart 1977  en  8 april 1977
Sprokkels uit de Boodschap: 29 maart 1979