Artikelen en Boodschappen

Algemeen

Mgr J.P. Delville: Brief aan de kleine zielen
Pater Marcel: Wij gaan binnen in het heilig Jaar van de Barmhartigheid
Mgr. E. de Jong: De Barmhartige liefde kwam opeens mijn leven binnen
* Mgr. E. de Jong: Jaar van Barmhartigheid
J. de Coster: Het kruis: openbaring van Gods Liefde
J. de Coster: Inhoud van de Boodschap – deel 2
* Pastoor M. Magnus: Het Eucharistisch Offer: centrum van heel ons gebedsleven

Pastoor A. Ory

Wolven… binnen de omheining
De Boodschap lezen is bidden
Tekenen van Hoop 
De teloorgang van het geloof
De priester in het gedrang
De deugd van zuiverheid

Proost Pastoor Burger

‘Het zit in het bloed’ – bij Maria zit het níet in het bloed 
* Kindlief, ontvang de zalving van Mijn Geest
* Vaste Hoop, vrucht van geloof
* Ik geloofde in Gods liefde
* Zie, de dienstmaagd des Heren
* De kleine ziel en de Heilige Communie
* De Goddelijke Barmhartigheid

Marguerite

* Rouwbrief Marguerite z.g.
* Toespraak van Marguerite te Chèvremont


Spiritualiteit: De gedachten van Jezus’ Hart – R. Jaouen 


* De Barmhartige Liefde zal zegevieren met medewerking van kleine liefde-kinderen
Wie is verantwoordelijk voor het goed of het kwaad?


logo

STELLA, Dec. 2016, Nr. 12