Artikelen

Tijdschrift / Nieuwsbrief

Eerste Tijdschrift LKZ NL 2017

Tijdschrift, april 2017, nr. 1: Voorwoord
Tijdschrift, augustus 2017, nr. 2: Voorwoord
Tijdschrift, december 2017, nr. 3: Voorwoord  /  Inhoudsopgave
Tijdschrift, maart 2018, nr. 4: Gebeden- en Zangboekje
Nieuwsbrief augustus 2018
Nieuwsbrief december 2018
Nieuwsbrief april 2019
Nieuwsbrief Augustus 2019

Brochure

Voorstelling van ‘het Legioen Kleine Zielen’ (28 blz.):  Stella, maart 2018 – in PDF

Algemeen

* Frank Arits: Wie niet wordt als een kind
Mgr J.P. Delville: Brief aan de kleine zielen
Pater Marcel: Wij gaan binnen in het heilig Jaar van de Barmhartigheid
Mgr. E. de Jong: De Barmhartige liefde kwam opeens mijn leven binnen
* Mgr. E. de Jong: Jaar van Barmhartigheid
* Mgr. E. de Jong: Wie herinnert zich Marguerite niet?
J. de Coster: Het kruis: openbaring van Gods Liefde
J. de Coster: Inhoud van de Boodschap – deel 2
* Pastoor M. Magnus: Het Eucharistisch Offer: centrum van heel ons gebedsleven
* Pastoor M. Magnus: Eucharistie als omvorming
Pater Hardon SJ: De Werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus Christus in de H. Eucharistie
* Prof. Mag Dr. J.P.M. van der Ploeg O.P.: De H. Eucharistie
* Z.E.H. Luc Vanstraelen: H. Maagd Maria: ‘Ster van Hoop en Vertrouwen’
* Z.E.H. Luc Vanstraelen: Weet wel dat ge in de hemel geen grotere beschermer hebt dan St Jozef

* Z.E.H. Luc Vanstraelen: Apostelharten om Mijn liefde te bezingen en te verkondigen

* Z.E.H. Luc Vanstraelen: Gij weet dat ik U bemin
* Z.E.H Luc Vanstraelen: “Wilt gij met Mij de kinderen van de verlossing zijn”
Z.E.P. Marcel: Devotie tot het H. Hoofd van Jezus voor de Kleine Zielen
* Z.E.P. Martin Stoks CssR: Mijn Hemel op aarde

Pater Dlustusch SDB: De Rozenkrans, ons Machtige Wapen

* Pater Dlustusch SDB: De H. Aartsengel Michaël en de Eindstrijd

Pater Daniel Maes: De betekenis van de H. Eucharistie

Pastoor A. Ory

Als gij niet opnieuw wordt als kleine kinderen
Wolven… binnen de omheining
De Boodschap lezen is bidden
Tekenen van Hoop
De teloorgang van het geloof
De priester in het gedrang
De deugd van zuiverheid
De sleutel van het Rijk der Hemelen
Wat is Functionele Exegese

* Klein worden

Algemeen

‘Het zit in het bloed’ – bij Maria zit het níet in het bloed
* Kindlief, ontvang de zalving van Mijn Geest
* Vaste Hoop, vrucht van geloof
* Ik geloofde in Gods liefde
* Zie, de dienstmaagd des Heren
* De kleine ziel en de Heilige Communie
* De Goddelijke Barmhartigheid
* Pater Pio: Wees goed – wees ootmoedig – wees eenvoudig – wees zuiver
* Brandde ons hart niet in ons…?

* “Ik verlang Barmhartigheid

Marguerite

* Rouwbrief Marguerite z.g.
* Toespraak van Marguerite te Chèvremont (op 31 aug. 2003)

R. Jaouen 

* De Barmhartige Liefde zal zegevieren met medewerking van kleine liefde-kinderen
Wie is verantwoordelijk voor het goed of het kwaad?
* Uitspraken van Jezus over de kapel van de Barmhartige Liefde te Chèvremont
Boodschap: Priesters zorgt voor de zielen!

Sprokkels uit de Boodschap: 12 augustus 1965
Sprokkels uit de Boodschap: 24 april 1969
Sprokkels uit de Boodschap: 2 mei 1971
Sprokkels uit de Boodschap: 17 maart 1977  en  8 april 1977
Sprokkels uit de Boodschap: 29 maart 1979

ARDOR

Inleiding: wat is ARDOR
* ARDOR nr. 1 (augustus 2012)
* ARDOR nr. 2 (november 2012)
* ARDOR nr. 4 (februari 2014)
ARDOR nr. 11 (december 2015)
ARDOR nr. 13 (juni/augustus 2016)