Eilandjes van heiligheid

Op 5 december 1967 zegt Jezus tegen Marguerite: Ik heb het al gezegd en Ik herhaal het nogmaals: mijn Kleine Zielen kunnen de wereld redden. Vormt overal eilandjes van heiligheid”.

De Boodschap in zijn geheel laat ons heel duidelijk inzien dat het niet de bedoeling van Jezus is om langs de weg van de eilandjes van heiligheid de zielen die al heilig zijn uit te kiezen. Integendeel, in deze toch vijandige wereld, wil Hij Kleine Zielen van goede wil samenbrengen in ‘een eilandje van heiligheid’ om hen met elkaar in heiligheid te laten delen met de bedoeling de wereld te redden. Een eilandje van heiligheid bestaat uit een groep Kleine Zielen die regelmatig samenkomen om te bidden en zich te laten vormen en onderrichten door de Boodschap. Zij willen leven vanuit een volledig vertrouwen in en een totale overgave aan de Barmhartige Liefde, anderen naar Hem brengen en alzo zielen redden.

Gebedsgroepen van Nederland

Extra mededeling: De Gebedsgroep Legioen Kleine Zielen te Amsterdam kan in 2017 geen gebruik maken van de Kapel O.L.Vrouwekerk aan de Keizersgracht. Daarvoor in de plaats zal de gebedsgroep samenkomen in de St. Agneskerk aan de Amstelveenseweg 161/163, 1075 XA Amsterdam. Het programma zal nagenoeg hetzelfde zijn. Data 2017: 11 januari, 8 maart, 10 mei, 12 juli, 13 september en 8 november.

 • Amsterdam

  Amsterdam; elke tweede woensdag van de oneven maand in de kapel te Keizersgracht 218B. We beginnen met Aanbidding (Lof) en Rozenkransgebed om 10.45 uur; H. Mis om 12.15 uur; aansluitend is er thee/koffie; we vervolgen met een Conferentie (hierbij wordt in de regel een tekst voorgelezen geschreven door Z.E.H. Luc. Verstraelen); Einde om 14.00 uur.
  Contactpersoon: Mevr. Garthoff, tel. 020-4278879
 • Den Haag

  Den Haag; elke tweede zaterdag van de maand beginnen we om 12.15 uur met de Rozenkrans voor het uitgestelde Heilig Sacrament; om 12.45 uur de Eucharistieviering in de H. Jacobuskerk in de Parkstraat 65a. Vervolgens bijeenkomst (programma: koffie/thee; een tekst uit het boek van Marguerite; we sluiten af met het bidden van de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid)  in het Willibrordushuis, Oude Molstraat 35, Den Haag.
  Contactpersoon: Mevr. J. van Veen, tel. 070-3276324
 • Kerkrade

  Terwinselen, Hubertuslaan 80;  18.30 uur Rozenkrans, 19.00 uur H. Mis, aansluitend Aanbidding met barmhartigheidsrozenkrans, lezing uit de ‘Boodschap van de Barmhartige Liefde’ met korte overweging, gezamenlijk gezang en gebeden en een rozenhoedje. Tevens zal er biechtgelegenheid zijn. Data 2016: zie Programma 2016 (eerste donderdag of eerste vrijdag van de maand)
  Contactpersoon: Mevr. A. Sijstermans-Keuven, tel. 045-5432900

  Nijmegen

 • Nijmegen; elke tweede zaterdag van de oneven maand in Pelgrimshuis Casa Nova, Pastoor Rabouplein 5, H. Landstichting. Programma: we beginnen om 10.30 uur met het bidden van de Rozenkrans; waarna om 11.00 uur de H. Mis gevierd wordt; om ongeveer 12.00 uur houden we een lunchpauze; vanaf 13.00 uur is er een Conferentie (hierbij wordt in de regel een tekst voorgelezen geschreven door Z.E.H. Luc. Verstraelen); aansluitend is er Aanbidding (Lof).
  Contactpersoon: Dhr. C. M. Bechtold, tel. 024-3554505
 • Venlo

  Venlo; vierde woensdag om 18.30 uur Vespers en Rozenkransgebed en om 19.00 uur: Eucharistieviering in de H. Hartkerk, Veldenseweg 2 te Venlo.
  Contactpersoon: Mevr. Beurskens-van de Rijdt, tel. 077-4722959